آموزش

جهت کنترل پنل پارادوکس

SP4000

اسمبلینگ کنترل پنل
پارادوکس  SP4000
با خروجی تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

Positive ph501

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph501 Negative

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph 506 Positive

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph 506 negative

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

hunsec paradox tirig+

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

hunsec paradox tirig-

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت تمامی کنترل پنل ها

hunsec control panel to bazar trig+

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت تمامی کنترل پنل ها

hunsec control panel to bazar trig-

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت شاستی اضطراری

hunsec standelon +

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک +

جهت شاستی اضطراری

hunsec standelon -

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول ZX8 دارای 8 زون روی برد با قابلیت ATZ

اسمبلینگ ماژول ZX8
دارای 8 زون روی برد
با قابلیت ATZ

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS25 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2.8A

اسمبلینگ ماژول PS25
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2.8A

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS17 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2A

اسمبلینگ ماژول PS17
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2A

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ ماژول PS817
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 1.75A

جهت کنترل پنل پارادوکس

.GL150 trig - paradox

اسمبلینگ تلفن کننده

GL150 آنیک با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig + paradox

اسمبلینگ تلفن کننده

GL150 آنیک با تحریک +

جهت کنترل پنل های
پارادوکس

ماژول ارتباطی دزدگیر پارادوکس PCS250

اسمبلینگ ماژول PCS250
برای تمامی کنترل پنل های پارادوکس

کیپد بی سیم پارادوکس

نحوه ست کردن کیپد بی سیم

پارادوکس به کنترل پنل SP/MG

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ چشم N.C (بدون امنیت کابل و تمپر)

اسمبلینگ چشم N.C

(بدون امنیت کابل و تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با امنیت کابل،بدون تمپر)

اسمبلینگ چشم N.C

(با امنیت کابل،بدون تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.O (با امنیت کابل،بدون تمپر)

اسمبلینگ چشم N.O

(با امنیت کابل،بدون تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با تمپر،بدون امنیت کابل)

اسمبلینگ چشم N.C

(با تمپر،بدون امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با تمپر و امنیت کابل)

اسمبلینگ چشم N.C

(با تمپر و امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (بدون امنیت کابل و تمپر)

ATZ) Doubling Zone)

(بدون امنیت کابل و تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (با تمپر،بدون امنیت کابل)

ATZ) Doubling Zone)

(با تمپر،بدون امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (با تمپر و امنیت کابل)

ATZ) Doubling Zone)

(با تمپر و امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (به صورت PARALL)

ATZ) Doubling Zone)

(به صورت PARALL)

جهت کنترل پنل پارادوکس

rele 5 paye +

رله 5 پایه تحریک مثبت

پارادوکس برای مدار آژیر

جهت کنترل پنل پارادوکس

rele 5 paye -

رله 5 پایه تحریک منفی

پارادوکس برای مدار آژیر

 دفترچه فارسی کاربران SP & MG

دفترچه فارسی راه اندازی SP & MG 

جدول خطاهای SP & MG

 دفترچه فارسی کاربران EVO

 دفترچه فارسی راه اندازی EVO

جدول خطاهای EVO

اسمبلینگ دتکتور دو سیم بر روی evo

اسمبلینگ دتکتور دو سیم بر روی sp و mg

راه اندازی اپلیکیشن Insite gold

اسمبلینگ CV4 USB

دفترچه انگلیسی راه اندازی 1728.1738 

دفترچه انگلیسی راه اندازی 1727

دفترچه فارسی راه اندازی 1727

دفترچه انگلیسی راه اندازی StayD

فعال سازی Intellizone برای sp & mg

فعال سازی Intellizone برای Evo192 & Evo HD

فعال سازی keyswitch برای Evo192 & Evo HD

دو زمانه کردن زون در EVO192 & EVO HD توسط ZX8

دفترچه انگلیسی کاربران اسکنترونیک 9448

دفترچه انگلیسی راه اندازی اسکنترونیک 9448

دفترچه فارسی کاربران اسکنترونیک 9448

دفترچه فارسی راه اندازی اسکنترونیک 9448

دفترچه انگلیسی کاربران اسکنترونیک 9651

دفترچه انگلیسی راه اندازی اسکنترونیک 9651

دفترچه فارسی کاربران اسکنترونیک 9651

دفترچه فارسی راه اندازی اسکنترونیک 9651

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق راول

راهنمای استفاده از اعلام حریق راول

تفاوت محصولات آنیک

طریقه CHIME دار کردن کی پد K32LED

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟