اسمبلینگ مدار آژیر HunSec برای تمامی کنترل پنل ها با تحریک منفی

hunsec control panel to bazar trig-

معرفی مدار آژیر HunSec 

اسمبلینگ مدار آژیر HunSec برای تمامی کنترل پنل ها با تحریک منفی

مدار آژیر HunSec دارای دو سوکت یک دو پین و یک چهار پین می باشد. ماکزیمم 2 عدد هورن می توان

وصل کرد مدار آژیر HunSec دارای دو جامپر به رنگ های سبز و قرمز می باشد که مربوط به تنظیمات نصاب می باشد.

مدار آژیر HunSec دارای LED قرمز که مربوط به آلارم مدار آژیر است و LED سبز که مربوط به برق مدار

آژیر است. در مدار آژیر HunSec دیگر نیازی به رله نداریم و مستقیم به تحریک دستگاه وصل می شود.

اسمبلینگ مدار آژیر HunSec برای تمامی کنترل پنل ها با تحریک منفی

اسمبلینگ مدار آژیر HunSec برای تمامی کنترل پنل ها با تحریک منفی

مدار آژیر HunSec دارای دریافت دو تحریک مثبت و منفی می باشد که در این نحوه تحریک

منفی استفاده شده مدار آژیر HunSec دارای 6 سیم که دو سیم SP به رنگ قرمز و مشکی

دارد که وصل می شود به هورن ها (ماکزیمم 2 عدد) و 4 سیم دیگر که دو سیم قرمز و مشکی

برق مدار آژیر HunSec را تامین می کند که حتما باید از سر باتری دستگاه گرفته شود و دو

سیم زرد و سفید که سیم زرد تحریک مثبت و سیم سفید تحریک منفی

که در این نحوه ما از سیم سفید یعنی تحریک منفی استفاده کرده ایم در اسمبلینگ مدار آژیر HunSec نباید

هیچ سیمی اضاف بیاید تحریک مثبت را به مثبت دائم سر باتری وصل می کنیم. درمدار آژیر

HunSec ما دارای دو جامپر سبز و قرمز هستیم که جامپر سبز زمانی که سیستم فعال و غیر فعال

می گردد بلندگوها تک بوقی می زنند که هنگام لوپ بودن جامپر صدای تک بوق را کم و هنگام

باز بودن صدا تک بوق زیاد می شود. جامپر قرمز زمانی که جامپر لوپ باشد صدای آژیرها شنیده می شود.

نکته : رنگ بندی سوکت های مدار آژیر ملاک اسمبل نمی باشد .

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟