فعال سازی keyswitch برای Evo192 & Evo HD

فعال سازی keyswitch برای Evo192 & Evo HD

فعالسازی کی سوئیچ با نرم افزار Babyware

ابتدا با Evo192 یا EvoHD کانکت می شویم بر روی برد دبل کلیک می کنیم وارد قسمت keyswitch می شویم

در قسمت module زون مورد نظری را که می خواهیم keyswitch کنیم را انتخاب می کنیم مثال : زون 8

پنل EVO . در پنجره keyswitch حالت کی سوئیچ را باید انتخاب کنیم که به صورت پیش فرض Disabled

می باشد .حالت momentary در این حالت keyswitch به صورت لحظه ی کار می کند . حالت maintained

در این حالت کی سوئیچ دائم کار می کند . در قسمت Area Assignment پارتیشنی را که می خواهیم

کی سوئیچ فعال کنیم را انتخاب می کنیم . در قسمت Options نوع فعال یا غیر فعال کردن keyswitch

را انتخاب می کنیم . بعد از اینکه در تنظیمات keyswitch پروگرام ها انجام شد باید به قسمت zones

برویم و همان زونی را که برای keyswitch انتخاب کردیم را در حالت <None> قرار دهیم و در

نهایت کلیه ی اطلاعت را بر روی دستگاه send می کنیم.

نکته : در دستگاه های Evo192 & EvoHD هر زونی را که keyswitch کردیم را باید یک مقاومت 1

کیلو اهم (مقاومت های آبی رنگ روی پک دستگاه) قرار دهیم .

 

فعالسازی Keyswitch با کیپد

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟