نحوه ست کردن کیپد بی سیم پارادوکس به کنترل پنل MG/SP

نحوه ست کردن کیپد بی سیم پارادوکس به کنترل پنل MG/SP

پس از روشن شدن کنترل پنل ، یک پنجره ده دقیقه ای برای تخصیص خودکار باز می کند. برای اختصاص یک صفحه کلید

به کنترل پنل MG/SP، فشار دهید و نگه دارید و BYP به مدت سه ثانیه روی صفحه کلید مربوطه نگه دارید . حداکثر

هشت صفحه کلید بی سیم را می توان در این مدت ده دقیقه ای اختصاص داد . برای ست کردن کیپد های بی سیم از طریق

سریال از سکشن 571 برای کیپد اول تا سکشن 578 برای کیپد آخر جهت وارد کردن سریال کیپد ها استفاده می کنیم.

نکته : اگر K37 با نسخه فعلی کنترل پنل MG/SP سازگار نباشد، مشکل زیر  نمایش داده می‌شود: [مشکل: FLASH] [17: ON].

اگر این اتفاق افتاد، به روز رسانی کنید کنترل پنل MG/SP خود را به نسخه 3.2 یا بالاتر

قدرت سیگنال صفحه کلید بی سیم

قدرت سیگنال برای صفحه کلیدهای بی سیم در بخش های [591] تا [598] قابل مشاهده است. این بخش ها به ترتیب

صفحه کلیدهای 1 تا 8 را نشان می دهند. برای مشاهده قدرت سیگنال، به صورت زیر عمل کنید: 1. وارد بخش مربوط

به صفحه کلید بی سیم شوید (به عنوان مثال، برای صفحه کلید 1، بخش [591] را وارد کنید). 2. روی صفحه کلید فشار

دهید. همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده است، تعداد بوق ها با محدوده قدرت سیگنال از پیش تعیین شده مطابقت دارد.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟