فعال سازی Intellizone برای sp & mg

نحوه فعالسازی Intellizone بر روی کنترل پنل های SP & MG برند PARADOX

 تعریف Intellizone :

حالتی پیشرفته در تعریف زون و قابلیت زون می باشد که می توان انتظار کاربر را در حالت مسلح بودن سیستم

برای تعریف ذیل بر آورده کرد :

به عنوان مثال ؛ می خواهیم اگر مگنت ما که در یک زون قرار دارد و (مسلح می باشد) چنانچه بیشتر از 15 ثانیه

(این زمان قابلیت کم یا زیاد شدن دارد) باز بماند باعث آلارم شود و زیر 15 ثانیه آلارمی را ایجاد نکند. از این تعریف

استفاده می کنیم.

یا مثال دیگر : اگر زونی داریم که می خواهیم چنانچه مثلا زیر 15 ثانیه اگر یک بار باز شد ایجاد آلارم نکند ؛ ولی چنانچه

در همان 15 ثانیه 2 بار باز شد ایجاد آلارم کند می توان از این تعریف استفاده کرد.

اما پیش شرط اصلی : زمان Intellizone Delay بایستی حتما تعریف شود.

فعال سازی Intellizone از طریق نرم افزار

برای فعال سازی Intellizone از طریق PC و نرم افزار Babyware :

 در قسمت ZONE :

در تعریف زون تیک Intellizone را برای هر زون دستگاه که می خواهیم می زنیم.

سپس در قسمت Areas :

در پنجره اول (Timings) ، در قسمت Alarm option ، در گزینه Intellizone Delay

زمان مورد نظر را به صورت دو رقمی و بر حسب ثانیه ثبت می کنیم

فعال سازی Intellizone از طریق کیپد

برای فعال سازی Intellizone از طریق کیپد:

 ابتدا وارد برنامه مهندسی شده سپس وارد زون مورد نظر شده که در قسمت اول حالت زون تعریف می شود.

در قسمت دوم شماره پارتیشن مورد نظر انتخاب می شود. در قسمت سوم عدد 6 که (که مربوط به Intellizone می باشد)

را روشن می کنیم. و در نهایت Enter را جهت ثبت اطلاعات فشار می دهیم. سپس در سکشن 713 بایستی زمان

Intellizone Delay را به صورت سه رقمی و بر حسب ثانیه وارد می کنیم.

sayacompany.com

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟