نحوه فعالسازی Intellizone بر روی کنترل پنل های Evo192 & Evo HD برند PARADOX

نحوه فعالسازی Intellizone بر روی کنترل پنل های Evo192 & Evo HD برند PARADOX

تعریف Intellizone :

حالتی پیشرفته در تعریف زون و قابلیت زون می باشد ، که می توان انتظارات کاربر را در حالت مسلح

بودن سیستم در زمینه های ذیل برآورده کرد :

حالت اول : Intellizone Delay enabled :

در این حالت زون تابع زمانی خاص (در زمان تعریف شده Intellizone Delay ) ؛ که مهندس نصب

آنرا نسبت به نیاز کاربر تنظیم کرده ؛ می باشد که به این صورت تعریف می شود : هر میزان زمانی که

(که به طور ثانیه تعریف می شود) تعریف شده است باید آن زون مربوطه باز بماند تا آلارم ایجاد شود.

مثلا اگر مگنتی در این زون قرار داشته باشد چنانچه (در زمان مسلح بودن پارتیشن بودن ) تایم

Intellizone Delay به پایان برسد باعث ایجاد آلارم می شود. و اگر قبل از آن زون مربوطه Closed

شود آلارم ایجاد نمی شود.

حالت دوم : Intellizone double knockout

چنانچه در زمان مسلح بودن پارتیشن مربوطه ؛ زون مورد نظر دوبار در زمان تعیین شده در (Intellizone Delay)

باز شود باعث آلارم می شود.

حالت سوم : Intellizone zone crossing :

حداقل 2 زون که به عنوان Intellizone (در تعریف زون ها) تعریف شده است و در زمان (Intellizone Delay) باز شوند باعث آلارم می شوند.

فعال سازی Intellizone از طریق نرم افزار

برای فعال سازی Intellizone از طریق PC و نرم افزار Babyware :

در قسمت ZONE :

در زون مربوطه گزینه Intellizone را فعال می کنیم.

سپس در گزینه Areas :

در سمت چپ پنجره  باز شده گزینه Area option را زده و سپس پنجره Intellizone را در سمت راست باز می کنیم .

و بعد هر حالتی از Intellizone را که می خواهیم انتخاب می کنیم. در همین صفحه در قسمت Intellizone Delay ،

زمان مورد نظر را وارد می کنیم.

در حالت پیش فرض سیستم همه ی حالت ها انتخاب شده و زمان پیش فرض 32 ثانیه می باشد.

فعال سازی Intellizone از طریق کیپد

برای فعال سازی Intellizone از طریق کیپد ابتدا توسط کیپد وارد برنامه مهندسی می شویم. سپس توسط سکشن 0400 وارد برنامه ریزی

زون ها می شویم. در این قسمت شماره زون مربوطه را به صورت سه رقمی وارد می کنیم. Enter را می زنیم در سمت چپ یک پرانتز

دو رقمی وجود دارد که عدد اول تعیین کننده حالت زون و عدد دوم تعیین کننده پارتیشن مربوطه است . در پرانتز سمت راست عدد 7

را به عنوان Intellizone فعال می کنیم. سپس 4 بار Enter  را می زنیم.

پس از تعریف زون ها برای قابلیت Intellizone بودن باید وارد سکشن 3126 می شویم. که عدد 1 مربوط به Intellizone Delay Enabled

می باشد. عدد 2 مربوط به Intellizone Double knockout می باشد. عدد 3 مربوط به Intellizone zone crossing می باشد.

که در حالت پیش فرض کارخانه ، هر 3 حالت فوق فعال می باشند. با زدن شاسی Enter ثبت اطلاعات انجام می شود.

نکته : سکشن 3126 مربوط به پارتیشن 1 می باشد برای پارتیشن دوم بایستی از سکشن 3226 پارتیشن سوم 3326 و … استفاده شود. 

سپس وارد سکشن 3110 شده و زمان Intellizone Delay را برای پارتیشن 1 ، سکشن 3210 برای پارتیشن 2 و… را وارد می کنیم.

نکته : زمان تعریف شده به صورت ثانیه و 3 رقمی بایستی تعریف شود. و در نهایت شاسی Enter را برای ثبت اطلاعات می زنیم. 

sayacompany.com

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟