راهنمای استفاده از اعلام حریق RAVEL

ۀوگو شرکت سایا

راهنمای استفاده از اعلام حریق RAVEL

1) در شرایط نرمال و در صورت وصل بودن برق شهر و سالم بودن مدارها و تجهیزات مرتبط به سیستم ، چراغ سبز SYSTEM ON  روشن خواهد شد.

2) در صورتی که برق شهری یا مدار برد تغذیه دچار مشکل شده باشد ، چراغ زرد MAIN FAIL  روشن خواهد شد.

3) در صورتی که باتری بک آپ متصل نباشد و یا دچار مشکل شده باشد ، چراغ زرد BATTERYY FAULT  روشن خواهد شد.

4) در صورتی که قسمت شارژر باتری دچار مشکل شده باشد ، چراغ زرد رنگ CHARGER FAULT  روشن خواهد شد.

5) در صورتی که مدار تجهیزات سیستم مثل دتکتورها و یا آژیرها با زمین یا بدنه کنترل پنل تماس داشته باشند چراغ زرد EARTH FAULT  روشن خواهد بود.

6) زمانی که واحد پردازنده مرکزی یا CPU دچار مشکل شده باشد ، چراغ زرد رنگ SYSTEM FAULT  روشن خواهد شد.

7) در صورتی که در شرایط آالرم کلید SILENCE فشرده شود ، چراغ زرد رنگ SILENCED روشن خواهد شد.

8) هرگاه مدار هر یک از آژیر ها دچار مشکل ، چراغ زرد رنگ NAC FAULT  روشن خواهد شد.

9) هر گاه زونی در حالت تست راه رفتن باشد ، چراغ زرد رنگ WALK TEST  روشن خواهد شد.

10) اگر هر یک از چراغ های FAULT ، SUPERVISORY، FIRE، DISABLE مربوط به هر زون روشن شود نشان میدهد آن زون در همان حالتی که چراغش

روشن شده قرار دارد.

11) هرگاه یک یا چند زون در شرایط آتش قرار گرفته باشند . هر دو چراغ قرمز FIRE روشن خواهند شد.

12) هرگاه یک یا چند زون در حالت نظارت باشند چراغ زرد SUPERVISORY روشن خواهد شد.

13) در صورتی که یک یا چند زون در شرایط خطا باشند چراغ زرد رنگ FAULT روشن خواهد شد.

14) در صورت به صدا درآمدن آژیر های خارجی برای قطع کردن آن از دکمه SILENCE استفاده خواهد شد.

15) در صورت به صدا در آمدن بوق داخلی پنل (BUZZER) برای قطع کردن آن از دکمه ACK استفاده خواهد شد.

16) برای اینکه به صورت دستی آژیر های خارجی فعال شود از دکمه EVACUATE استفاده خواهد شد.

17) برای ریست دستگاه از دکمه RESET استفاده خواهد شد ، شایان به ذکر است در حالت آالرم دستگاه ریست نخواهد شد ، در این شرایط برای ریست

ابتدا باید آژیر های دستگاه را با استفاده از کلید SILENCE خاموش کرد.

18) از کلید های ENTER , CHANGE , MENU برای تنظیم ، تغییر و ثبت حاالت مختلف سیستم استفاده خواهد شد که توضیحات کامل در این مورد در دفترچه

راهنما ذکر شده است.

اصفهان . خیابان پروین . نبش خیابان حکیم شفایی دوم . ساختمان سایا . طبقه سوم

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟