اسمبلینگ ماژول ها

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS25 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2.8A

اسمبلینگ ماژول PS25
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2.8A

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS17 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2A

اسمبلینگ ماژول PS17
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2A

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ ماژول PS817
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 1.75A

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول ZX8 دارای 8 زون روی برد با قابلیت ATZ

اسمبلینگ ماژول ZX8
دارای 8 زون روی برد
با قابلیت ATZ

کیپد بی سیم پارادوکس

نحوه ست کردن کیپد بی سیم

پارادوکس به کنترل پنل SP/MG

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول های hub2 و ps17 به برد evo

اسمبلینگ ماژول های
hub2 و ps17 بر روی
کنترل پنل EVO

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ دتکتور دو سیم بر روی evo

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ دتکتور دو سیم بر روی sp و mg

جهت کنترل پنل پارادوکس

دو حالته کردن پدال توسط ZX8 جهت EVO HD و EVO 192

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبل ACM12 به همراه
R915 و مقابل برقی
بر روی کنترل پنل EVO

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ CV4 USB

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟